تصویر آهنگ Be Ki Poz Midi از هورش بند

دانلود + متن آهنگ Be Ki Poz Midi از هورش بند

آلبوم: Be Ki Poz Midi

👁 ٣٣٠نگو نه ، به دلم ، نگو نه نمى خوام به اين زودى برم

من اونم ، همونم ، همونى كه تا آخرش گفت مى مونم

دلمو دزديدى ، به كى پز مى دى

به منى كه واسه تو بد زمين خوردم كه تو وايسى

اسمتو آوردم ، رو تو قسم خوردم

منى كه از روز اولم اينجورى مى خواست

دانلود آهنگ Be Ki Poz Midi از هورش بند

دلم مى خواد داد بزنم

اسمتو فرياد بزنم

تو كوچه پس كوچه ى شهر

عشق تو رو جار بزنم

وقتى تو مى خندى مى خوام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دلمو از جاش بكنم

اونى كه جون مى ده برات

آره منم آره منم

دلم مى خواد پيش من باشى

تا ابد تا جونم بگه برات

نمى تونم بمونم بى تو

نگو نه نذار اشك من دراد

دلم مى خواد پيش من باشى

تا ابد تا جونم بگه برات

نمى تونم بمونم بى تو

متن آهنگ Be Ki Poz Midi از هورش بند

نگو نه نذار اشك من دراد

دلم مى خواد داد بزنم

اسمتو فرياد بزنمتو كوچه پس كوچه ى شهر

عشق تو رو جار بزنم

وقتى تو مى خندى مى خوام

دلمو از جاش بكنم

اونى كه جون مى ده برات

آره منم آره منم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background