تصویر آهنگ Zemzeme از Homeyra

متن آهنگ Zemzeme از Homeyra

👁 ٧٦



امروز آفتاب از کدوم ور در اومد

که تو غایب دوباره پیدا شدی

دو باره زمزمه افتاد تو همه

یه بهونه واسه حرفا شدی

یه بهونه واسه حرفا شدی

تو سوار مرکب عشق اومدی

تکیه بر این خونه ویرون زدی

تا قیامت منت تو بر سرم

امشب از شبهای پیش عاشقترم

امشب از شبهای پیش عاشقترم

بمون بمون که تو از همه عاشقا سری

من عاشقم اما تو از همه عاشقتری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بمون که عاشقونه بمیرم کنار تو

مثل زمستون بشم فدای بهار تو

مثل زمستون بشم فدای بهار تو

خونه تنهاییمو رنگی بزن

سازو بردار امشب آهنگی بزن

من برای با تو بودن زنده ام

از همه دنیا دیگه دل کنده ام

از همه دنیا دیگه دل کنده ام

تو سوار مرکب عشق اومدی

تکیه بر این خونه ویرون زدی

متن آهنگ Zemzeme از Homeyra

تا قیامت منت تو بر سرم

امشب از شبهای پیش عاشقترم

امشب از شبهای پیش عاشقترم

بمون بمون که تو از همه عاشقا سری



من عاشقم اما تو از همه عاشقتری

بمون که عاشقونه بمیرم کنار تو

مثل زمستون بشم فدای بهار تو

بمون بمون که تو از همه عاشقا سری

من عاشقم اما تو از همه عاشقتری

بمون بمون که تو از همه عاشقا سری

من عاشقم اما تو از همه عاشقتری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background