متن آهنگ Dah Bahar از حمیرا

👁 ١٥٤تو رو هرگز ندیدن میدونی که سخته عزیزم

دست من نیست به خدا بی اختیار اشک میریزم

یه بهار و دو بهار تا حالا گذشته ده بهار

دنیا داد میزنه دیگه بسه انتظار، دیگه بسه انتظار

شاید امشب به طلوع صبح فردا نرسه

شاید این تشنه خسته پا به دریا نرسه

نمیدونم واسمون چه خوابی دیده روزگار

تو رو قسم به اون خدا نذار بگذره بهار،‌ نذار بگذره بهار

عزیزم یه حدی داره لحظه های انتظار

تو رو قسم به اون خدا نذار بگذره بهار، نذار بگذره بهار

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

شاید امشب به طلوع صبح فردا نرسه

شاید این تشنه خسته پا به دریا نرسه

تو رو هرگز ندیدن میدونی که سخته عزیزم

دست من نیست به خدا بی اختیار اشک میریزم

یه بهار و دو بهار تا حالا گذشته ده بهار

دنیا داد میزنه دیگه بسه انتظار، دیگه بسه انتظار

شاید امشب به طلوع صبح فردا نرسه

شاید این تشنه خسته پا به دریا نرسه

نمیدونم واسمون چه خوابی دیده روزگار

متن آهنگ Dah Bahar از حمیرا

تو رو قسم به اون خدا نذار بگذره بهار،‌ نذار بگذره بهار

عزیزم یه حدی داره لحظه های انتظار

تو رو قسم به اون خدا نذار بگذره بهار، نذار بگذره بهارشاید امشب به طلوع صبح فردا نرسه

شاید این تشنه خسته پا به دریا نرسه

شاید امشب به طلوع صبح فردا نرسه

شاید این تشنه خسته پا به دریا نرسه

شاید امشب به طلوع صبح فردا نرسه

شاید این تشنه خسته پا به دریا نرسه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background