تصویر آهنگ Ghamgosar از همایون شجریان

متن آهنگ Ghamgosar از همایون شجریان

آلبوم: Ba Setareha

👁 ٧٧چه غریب ماندی ای دل نه غمی نه غمگساری

نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری

غم اگر به كوه گویم،بگریزد و بریزد

كه دگر بدین گرانی نتوان كشید باری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سحرم كشیده خنجر كه چرا شب نكشته ست

تو بكش كه تا نیفتد دگرم به شب گذاری

متن آهنگ Ghamgosar از همایون شجریان

نه چنان شكست پشتم كه دوباره سر برآرممنم آن درخت پیری كه نداشت برگ و باری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background