تصویر آهنگ Ba Savaran از همایون شجریان

متن آهنگ Ba Savaran از همایون شجریان

آلبوم: Naghshe Khial

👁 ٤٨تیز دوم

تیز دوم تا به سواران برسم

نیست شوم تا بر جانان برسم

تا بر جانان برسم

خشک شده ام

خشک شده ام پاره ی آتش شده ام

خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم

تا به بیابان برسم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

چرخ بود جای شرف خاک بود جای تلف

باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم

عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا

در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم

تا که به ایمان برسم

خاک شوم

متن آهنگ Ba Savaran از همایون شجریان

خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم

آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسمچونک فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم

ایمن و بی لرز شوم چونک به پایان برسم

چونک به پایان برسم

چونک به پایان برسم

چونک به پایان برسم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background