تصویر آهنگ Negahe Akhar از Hojat Ashrafzadeh

متن آهنگ Negahe Akhar از Hojat Ashrafzadeh

آلبوم: Negahe Akhar

نگاه آخر

👁 ٤٤تصور هم نمیکردم ببینم کوه راه میره

ببینم داره با لبخند به سوی قتلگاه میره

رسیدی و همونایی که چشماشونو میبستن

حالا با دیدنه چشمات میگن تا آخرش هستن

تو بی سر سرتری از من چقدر زیباتری از من

داری میری و با چشمات داری دل میبری از من

تو بی سر سرتری از من چقدر زیباتری از من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

داری میری و با چشمات داری دل میبری از من

تکست آهنگ نگاه آخر حجت اشرف زاده

دم رفتن چرا باید نگاهت رو به ما باشه

مثه اینکه خدا میخواست یه چیزی یادمون باشه

گلم پر پر شدی اما پرو باله سفر میشی

میخوان خاموش شی اما عزیزم زنده تر میشی

متن آهنگ Negahe Akhar از Hojat Ashrafzadeh

تو بی سر سرتری از من چقدر زیباتری از منداری میری و با چشمات داری دل میبری از من

تو بی سر سرتری از من چقدر زیباتری از من

داری میری و با چشمات داری دل میبری از من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background