تصویر آهنگ Mah Va Mahi 1 از Hojat Ashraf Zadeh

متن آهنگ Mah Va Mahi 1 از Hojat Ashraf Zadeh

آلبوم: Mah Va Mahi

👁 ٦١تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی

اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی

اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی

آه از نفس پاک تو و صبح نشابور

از چشم تو و چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار

فیروزه و الماس به آفاق بپاشی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم

اندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی

متن آهنگ Mah Va Mahi 1 از Hojat Ashraf Zadeh

ای باد سبک سار، ای باد سبک سارمرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار

هشدار که آرامش ما را نخراشی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background