متن آهنگ Khat Keshidam Doram (feat. Canis) feat. Canis از حصین

آلبوم: Overdose 2

👁 ٩١چیزی ارزش فکر کردن نداره

جز خودت

خودت خودت خودت

خط کشیدم دورم

خودم خودم موندم خودم

کلا خط زدم هر کی دور منه

بگو چرا می خوان اینا منو پرم کنن

سر و ته کن برگرد

می گی کاشتی

گل می دی یه روز

ولی خوب می دونی که برا تو این دور و ورا آب نی، نه

این زندگی راسش تویی

گرد باید لمسش کنی

پاهام همیشه رو مرزش دوئید

کسی نمیشه با ترس هیچ گویی نه

این یاد بگیر قبل از دوئیدن

یاد بگیر اینو

یاد بگیر اینو

همون طور که می دونی با چپ دست نمی دن

ببین همونی که پشتم خندیده

انگیزه رم مفت دستم میده

محرز داره کس باز تفت میده

مشت هام محکم جنگیده تا حالا

سنگر جای پام نیست نه

فهمید اون که آنالیز کرد

خیلی وقته این روح وایساده برا آزادیش صف

به جز من کی می تونه؟

قدرم بدونه

به جز من کی می فهمه این آدما

به جز من به جز من کسی نمی تونه

زندگی رو کردم تا می داد

دشمن ها شرتشون پرچم پا میداد

با این حال

ساختم یه خونه تو دل خدا

هر روزم بهتر از دیروز بهم پا می داد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

صا ایران

تو این برهوت وحش

دست های خودم کردن زیر پام فرش

معطلش نشدم که چی می مونه تهش

مزه هم نکردم هیچ موقع چشمو

این یعنی دیدیم راتو کج کن

خدا خودش خریدتم نشمر

حال خوبم خریدنی نی

من کل دنیا و رنگ های توش دادم سگ خور

پ یه روز ا حال خوب دور میشم

میرم ا دور هر چی سایه بود

هر چی که بسته جلو منو راه نور

مرگ تنها رخداد که نی دیگه پای پول وسط

این شده شیرینی مزه اش

این یعنی زندگی توی لحظه اس

گوه نزن توی حالم

من حاضرم زیر خاکم برم اما باج ندم اصا

وضعیت باب نرخم شده

گردنم فقط جلو والدین نرم شده

ندارم قیمت رفیقا که ایول

شروع جاده رو می یان اما تهش غیبن

به جز من کی می تونه

خودم که هستم

قدرم بدونه

به جز من کی می فهمه این آدما

به جز من به جز من کسی نمی تونه

همه گفتن نه

ولی من کردم

نه که فکر کنی دنبال سردردم

نه

ایمانو تن کردم

خواستم یه سر گردن

بالا واستم از دور و ور پ مرگمه این راه رو برگردم

هی

زندگی مثه دایره ست

متن آهنگ Khat Keshidam Doram (feat. Canis) feat. Canis از حصین

گرد

دوییدنا تهشون همینه که زیر پامه

پ بگو دیگه چیه فایدش

چیه فایدش

آه

میشی یه روز از خاک

مغز رو بده جلو تر باز

بعد شبو جوری ببین توی خواب نازت

اصن معلوم نی که باشی فردا

هی یادبگیر که باشی ساکت

پر باشه باکتسنگره خاکت

دوییدنا تا که

ها

تاکی

پیگیری اما منو مرگ سینه چاکه

گرگ شدی اما هنوز ته روحه پاکه

گو خورا میکشن سرو توی لاکت

اوکی

دنبال سر نخن بپیچن به پروپامون ولی بشون جواب میدیم با عشق

ما که

خوبه حالم

چرا بد دیگه

پهن میشه پر و بالم

تا که شب میشه

بجز من کی میتونه

قدرمو بدونه

همتون نقاب دارید

دونه دونه تون

بجز من کی میفهمه این آدمو

بجز من بجز من کسی نمیتونه

ولی یه روزی میاد

تسویه حساب میکنیم

البته اگه اون دنیایی باشه

زمین گرده

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background