تصویر آهنگ خفن از حصین

دانلود + متن آهنگ خفن از حصین

آلبوم: Khafan

Khafan

👁 ٩٧٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرHave you ever have a Dream translate

That HM you had HM you translate

Would you can you do you translate

Do HM you want it so musch that translate

You can do anything? translate

ای بابا خفن تو ، رو خدا بزار بریم جلو ما رو نبند

بابا خفن جوک نگو بزار برو ما رو دیگه نخندون

بابا خفن امثال تو همیشه نقشاشون کمرنگ بود

بابا خفن خفه میشی یا که یه جا باید ازت کَند دندون

کدومشون بابِ میلته

به پا پرم نخوره به پرت گِره که

داستانش تَه نداره برسه

أ بیخ بریدمت تو رو حکم اگه بشه دل

هه ، اون رو سگو هنو ندیدی

دانلود آهنگ خفن از حصین

دفعه بعد هم میگن یکی مصدوم داد

نکته رو بگیر بعدم هم لای داشیات

برو بگو که میخوری نریزن دون باز

اونور برو بدو از اون در

قاطی اونا که قانونو نشکوندن

چیه غوله تا میزد خوندن

تخاشون همیشه توو گلو چسبوندس

پَ میشن هر روز هم ارزونتر

احمقا همیشه دنبال پس موندن

مهم نی براشون تهِ بازی چی میبرن

فقط میخوان برسن به تهش زودتر

ای بابا خفن تو رو خدا بزار بریم جلو ما رو نبند

بابا خفن جوک نگو بزار برو ما رو دیگه نخندون

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بابا خفن امثال تو همیشه نقشاشون کمرنگ بود

بابا خفن خفه میشی یا که یه جا باید ازت کَند دندون

میگی جنگ سر عقیدست

هه خُب این داستانه همیشست

تو الگوت أ رو اَکت های بقیست و

من ولی نقش پیِ خلق یه پدیدست

برا تو تلخ میشه حقیقت

من نه حتی اگه سخت بخوام بگیرم

شیرین تر اَ اون لبِ دف کنارته

حرفامو فقط همین وحشیا میگیرن

پَ بدو فرار بدو کَلان

سِری بعد هم پاسکاری میشی

زیر کر من و برادرام

بدو جیمی تو خودِ چینی

این فازه تو رو ده سال پیش داشتیم و حالا اینی

خار پاره میگه قُلمه برو بینیم

ماها تازه دو روزه با ضبط توو سراشیبیم

تنگه که اصاً جایِ تو نی انقدی موندم

که داره بهم حال میده آب شیرین

بابا خفن بابا خفن

بابا خفن خفه میشی یا که یه جا باید ازت کَند دندون

بابا خفن بابا خفن

بابا خفن جوک نگو بزار برو ما رو دیگه نخندون

قضیه رو دیگه داش نرو وا بده

کیش بدی میشه مات آخر معامله

داستانِ مارو داش جفی(جعفری منیجر کاغذ) شاهده

دنبال اینیم مثِ خاک ما رو راه بده

متن آهنگ خفن از حصین

بریم تووی دلش ، سیسا ولی فرش

پُر نکن جلو ما او کن و بده قِرش

کم و بیش آمار هم میگی داری

پَ شده داستانِ پیرزن و خونه خالی

میشکنی بابا نیا جلو تصویر

رخو بگیر رو اون دونه های تسبیحت

دوده مانت آبه فقط با یه تصمیم

به والله که جدّیم اینا دیگه لفظ نیوقته شرا نیستی که

اما من هستم اینو پلیس میگه

هر بارم تا که ایست میده

میدونن که تهشم قاضی با ما میز چیده

خودِ مافیا قدیمی

شاکیا زیادن و قاضیا صمیمی

چیه مثِ اینکه توو این وادیا غریبی

بیت شاهکاره غول دست سازه علی بی

علی بی علی بی علی بی

اینا هیپ هاپه ها بندری نی

فازِ بچه پایین هم نگیر

بیخودی ج ج کنی اینجا

ما یه عمره خودمون گوجه بازیم داداش

به قرآن ، درسامون هم پاس کردیم

بیخودی شلوغش هم نکن

در ضمن ما فقط توو آهنگ هم نیستیم

مثل خیلیا ، رو در رو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background