تصویر آهنگ اختلاف از هیچکس

دانلود + متن آهنگ اختلاف از هیچکس

آلبوم: Ekhtelaf

Ekhtelaf

👁 ٢٠٩٠
امتیاز ٩.٦ از ٥ نظراينجا تهرانه يعني شهري که هر چي که توش ميبيني باعث تحريک

تحريک روحت تا تو آشغالدوني ميفهمي تو هم آدم نيستي يه آشغال بودي

اينجا همه گرگن ميخواي باشي مثه بره بذار چشم و گوشتو من باز کنم يه ذره

اينجا تهران لعنتي شوخي نيستش خبري از گل و بستني چوبي نيستش

اينجا جنگل بخور تا خورده نشي اينجا نصف عقده ايين نصف وحشي

اختلاف طبقاتي اينجا بيداد ميکنه روح مردم و زخمي و بيمار ميکنه

همه کنار همن فقيره و مايه دار خفن توي تاکسي همه ميخوام کرايه ندن

دانلود آهنگ اختلاف از هیچکس

حقيقت روشن خودتو به اون راه نزن روشنترش ميکنم پس بمون جا نزن

خدا پاشو ...من چند سالي باهات حرف دارم

خدا پاشو... پاشدي نشو ناراحت از کارم

کجا هاشو ديدي تازه اول کارم

خدا پاشو ... من يه آَشغالم باهات حرف دارم

-*-*- translate

نمکي با چرخش کنار يه بنزه هيکلو چرخش باهم کرايه ي بنزه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

من و تو اون بوديم از يه قطره حالا ببين فاصله ي ما ها چقدره

دليل چرخش زمين نيست جاذ به پول که زمين و ميچرخونه جالبه

اين روزا اول پوله بعد خدا همه رعيت ارباب کدخدا

بچه ميخواد با يتيمي بازي کنه بابا نميذاره يتيم لباسش کثيفه چون که فقط يکي داره

همه آگاهيم از اين بلايا حتي فرشته هم نمياد اين ورا تا نشيم فنا با همين بلايا

اما کمک نخواستيم اشک بريزه کافيه همين برا ما آدم مريض حرفامو ترک کرد

تموم نکردم حرفامو برگردم

-*-* translate

خدا پاشو ...من چند سالي باهات حرف دارم

خدا پاشو... پاشدي نشو ناراحت از کارم

کجا هاشو ديدي تازه اول کارم

خدا پاشو ... من يه آَشغالم باهات حرف دارم

-*- translate

تا حالا شده عاشق دختر بشي ميخوام حرف بزنم رکتر بشين

متن آهنگ اختلاف از هیچکس

پيش خودت ميگي اينه عشق تاريخي اما دافت با يه بچه مايه دار خواب ديدي

خيره يادت باشه غيره خودت بزن قيد هرچي آدم تو کنارت ميبيني چو عيبه

يکي همسن تو سوار ماشين خدا بهت پوزخند ميزنه ميکني با کينه دعا

که منم ميخوام مايه داربشم عقده رو کنم تر کش دعا نکن بي اثر نميکنن در کشميخواي بخوابي تو بيداري کابوس ببين بيا باهم به اين دنيا فحش ناموس بديم

بايد کور باشي نبيني تو فخرو هر جا کنار خيابون نبيني فقر و فحشا

خدا بيدار شو يه آشغال باهات حرف داره نکنه تو هم به فکر ايني که چي صرف داره

-*- translate

خدا پاشو ...من چند سالي باهات حرف دارم

خدا پاشو ... پاشدي نشو ناراحت از کارم

کجا هاشو ديدي تازه اول کارم

خدا پاشو ... من يه آَشغالم باهات حرف دارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background