تصویر آهنگ عاشقم از هیچکس

دانلود + متن آهنگ عاشقم از هیچکس

Ashegham

👁 ٢٦١عاشقم عاشق الفبا

س، ت، ق،ا، بعدش ل

فوتبالی نیستم ولی، عاشق گل کوچیکم

بوی خاطرات بچگی رو میده

شیرین، دودی نه

عاشق وقتیم که میدن بم اخطار

شاید فک میکنن اصلاح شم امسال

ولی انگار نه انگار

عاشق سفره ای ام که رنگی نیست و عشقی مثل همسفره

تو اون بهروز بود و این تو نونه در عوضش

نمکم تنگش، مزش من بهتره خودم دیگه نزم حرفش

از انگشتام بگیر خبر از طعمش

رفیقا هم همه هستن بغلت

حرمت داره، عمرا نمی کنم با هیچی عوض بدلش

دانلود آهنگ عاشقم از هیچکس

آره نفسم حقه

عاشق مبارزم واسلحم قلمه

اصلا هم دست کمش نگیر

از هر چی گرمی مرمی هس خفن تره

عاشق ریسکم چون زندگی با ریسکم قشنگه

بله دیوونم اما زیدم میگه نمی کنم ترکت

در عوض درکش می کنم

دکترا جوابم کردن، امیدشون هم ازم قطعه

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

عاشقم، عاشق حرف کم ولی تاثیرگذار

درست مثل نوشته های عقب بعضی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

از ماشینایی که تو مسیر سفرتن

نشستن رو چمن نرم، لقمه گرفتن با سنگک گرم

وقتی شد پرونده جمع

آزادی از قفس تنگ

این که از همه پند

بگیرم طرف حق

بکنم واسه ی وطنم جنگ

پا فشاری تا سر حد مرگ

رقص برگ

یه چی می خوام بگم که نداره به مساله ربط

من غول آخرم تو رپ، (هه) رسیدی مرحله چند؟

عاشق دسپخت مادرمم، اگرم سرد باشه مشکلی نیست

در عوض یه ادویه ای میزنه که بکره

تو هیچ رستورانی نیست و اسمش عشقه

عاشق وقتی ام که تو راه رسیدن به هدف

بکنن پاهامو قلم

چه انتظاری میره ازم؟ برم عقب؟

نه، برعکس

مخصوصاً وقتی با اینی که هست تو دست

دارم سر جمع 3 تا قلم

بگو عجب، هه

ریاضی هستی که بلد

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

متن آهنگ عاشقم از هیچکس

عاشق دریا، ولی دلم می خواد پسوندش باشه، سوز

پس رسمأ واسه اون رو عرشم و توپ صدا میده بوم بوم

کشتی هام غرق نمی شن

ولی خوب دلم سوخت

عاشق انتقامم ولیکن بخشش

شیرینی هس که نمی شه وصفش کرد

عاشق خود شناسی ام و ضعف رو باس کشفش کرد

ترس رو باید دفنش کردهدف رو باس شناخت و بعدم سمتش رفت

عاشق وقتی ام که

منم و خدا و بس

فرشته ها دست، حاجیت رقص

مست مست میگیرم جشن که مال دنیا هیچه، پشم

تش مرگه، عشق هست

پس، می شه نشست، چشم رو بست

رسید به اصل، اصلا یه چی دیگس این عشق

می کنم خاک رو ترک و می شم به آسمون وصل

روم رو میکنم به سمت زمین

نشون میدم شصت

بیاه

این ترانه بارداره، حاملس

اسم بچه هاش هم پیام و نوید و امید و خاطرس

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

پایان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background