متن آهنگ Rize Rize از Hesamodin Mousavi

ریزه ریزه

👁 ٢٠یکی تو دلم داره کاری میکنه که آسی بشم گله دارم از خودم

چرا چشم تو چشیم خجالت میکشم

هر چی دوس داری بگو بگو تا گوشام صداتو بشنوه هی

میگی عاشقی ولی حس میکنم عشق من بیشتره بهت

ریزه ریزه دم به دیقه این دل میریزه حسودی از رو غریضه

کاری کرده دل شه مریضت

# translate

آرزومه وقتی چشه همه رو تو زومه

نگام کنی عاشقونه بگی دل من واسه اونه

من به قربون نگات قربون اون چشای مست برم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

جوری که شده که نیای به هیچ کاری نمیره دست و دلم

عادتم دادی به اون بوی عطری که اسمشو نمیگی بم

داری میکشی منو با این استرس هایی که هی میدی بم

ریزه ریزه دم به دیقه این دل میریزه حسودی از رو غریضه

کاری کرده دل شه مریضت

آرزومه وقتی چشه همه رو تو زومه

نگام کنی عاشقونه بگی دل من واسه اونه

یکی تو دلم داره کاری میکنه که آسی بشم گله دارم از خودم

# translate

متن آهنگ Rize Rize از Hesamodin Mousavi

چرا چشم تو چشیم خجالت میکشم

عادتم دادی به اون بوی عطری که اسمشو نمیگی بمداری میکشی منو با این استرس هایی که هی میدی بم

ریزه ریزه دم به دیقه این دل میریزه حسودی از رو غریضه

کاری کرده دل شه مریضت

آرزومه وقتی چشه همه رو تو زومه

نگام کنی عاشقونه بگی دل من واسه اونه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background