تصویر آهنگ Flower از Helen

متن آهنگ Flower از Helen

آلبوم: Moon and Star

👁 ٥٦دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

می خوام به خاطرت بیاد اون روزای طلائی

اون عشق پاک و سادمون اون همه بی ریائی

اون روزائی که خورشید تو دستامون خونه داشت

ماه از تن من و تو نگاشو بر نمیداشت

دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

ای کاش شبی دوباره وقتی تورو می بینم

مثل گذشته بازم تو رو عاشق ببینم

اون شبائی که باهم ستاره می شمردیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

زنده به خاطر هم، برای هم می مردیم

می خوام به خاطرت بیاد اون روزای طلائی

اون عشق پاک و سادمون اون همه بی ریائی

اون روزایی که خورشید تو دستامون خونه داشت

ماه از تن من و تو نگاشو بر نمیداشت

دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

نگات بگه هنوزم منو ز یاد نبردی

عشق قشنگمونو به قصه ها سپردی

نگات بگه تا امروز منتظر تو بودم

لحظه به لحظه یادت همیشه باتو بودم

متن آهنگ Flower از Helen

می خوام به خاطرت بیاد اون روزای طلائی

اون عشق پاک و سادمون اون همه بی ریائی

اون روزایی که خورشید تودستامون خونه داشت

ماه از تن من و تو نگاشو بر نمی داشتدارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

دارم به دیدنت میام

دارم به دیدنت میام

یه شاخه گل بیارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background