متن آهنگ Bidaari از Helen

آلبوم: Fasl-E-Man

👁 ٨٣تو رو تو گریه می بوسم ، تو رو که غرق لبخندی

رو این حالی که من دارم ، چرا چشماتو می بندی

بذار این آخرین روز رو تمام باورت باشم

بذار فردا تو این خونه ، تو آغوش تو پیدا شم

نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری

بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری

نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری

بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نمی دونی چه آشوبم از این آرامش خونه

از این رویای شیرینی که می دونم نمی مونه

چه قدر این حس من خوبه ، همین که از تو می میرم

همین که هر نفس امشب ، هوامو از تو می گیریم

نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری

بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری

نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری

بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری

متن آهنگ Bidaari از Helen

نمی دونی چه آشوبم از این آرامش خونه

از این رویای شیرینی که می دونم نمی مونه

چه قدر این حس من خوبه ، همین که از تو می میرمهمین که هر نفس امشب ، هوامو از تو می گیریم

نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری

بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری

نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری

بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background