تصویر آهنگ تاریخ عشق از هایده

دانلود + متن آهنگ تاریخ عشق از هایده

آلبوم: Shabeh Eshgh

Tarikheh Eshgh

👁 ٧٤٧
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرآه ای خدا کمک کن

من بی صدا نمونم

تاریخ عشقو باید

با عاشقا بخونم

مغرور و عاشقونه

اون عاشقا که مردن

این عشق سینه سوزو

به قلب ما سپردن

در انتظار کاوه

هم لحظه های دردیم

دانلود آهنگ تاریخ عشق از هایده

آهنگر زمونه س

اونکه صداش کردیم

دل خسته ام از عالم

دل بسته ام به ساقی

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

انگار تموم دنیا

بسته س به تار مویی

برای این زمونه نمونده آبرویی

برای این زمونه نمونده آبرویی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ای همسفر سلامی

محتاج یک سلامم

از می پریده مستی

غم مونده توی جامم

غم مونده توی جامم

هم لحظه های دردیم

این درد چاره باید

مردن مرام ما نیست

عمر دوباره باید

عمر دوباره باید

دل خسته ام از عالم

دل بسته ام به ساقی

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

انگار تموم دنیا

بسته س به تار مویی

برای این زمونه نمونده آبرویی

برای این زمونه نمونده آبرویی

آه ای خدا کمک کن

من بی صدا نمونم

تاریخ عشقو باید

متن آهنگ تاریخ عشق از هایده

با عاشقا بخونم

مغرور و عاشقونه

اون عاشقا که مردن

این عشق سینه سوزو

به قلب ما سپردندر انتظار کاوه

هم لحظه های دردیم

آهنگر زمونه س

اونکه صداش کردیم

دل خسته ام از عالم

دل بسته ام به ساقی

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

انگار تموم دنیا

بسته س به تار مویی

برای این زمونه نمونده آبرویی

برای این زمونه نمونده آبرویی

Shayan Etemadi Far translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background