متن آهنگ شیرین جانا از هایده

Shirin Jaan - Shirin Jaan, Hayedeh 4 - Persian Music

- 2 👁شکست عهد منو شکست عهد منو گفت هرچه بود گذشت به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت بهار بود و بهار بود و تو بودی عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت ایشن لهدوریت فره هولمه شیرین گیان - شیرین آی گشت کهس چه نه بیستون غه م له کولمه

شیرین گیان - کو بیستون چهس کو وهکی بیستون ارام چو خاکه شیرین گیان - له تورهش کیشم له کو وهکی غهمت جهرگم پرچاکه شیرین گیان - هی نازدارهکهم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
شیرین و شیرین شیرین گشت کهسم ناز دار شیرین - ناز شیرین - شیرین گشت کهسم عشق تو داسه تیشه وه دهسم عشق تو داسه تیشه وه دهسم یهشو ارای چه له بیستون ناد شیرین گیان - دهنگهکی تیشهم هاتمه له خواوت نازت وهکیشم

شیرین گیان - هی نازدارهکهم شیرین و شیرین شیرین گشت کهسم ناز دار شیرین - ناز شیرین - شیرین گشت کهسم عشق تو داسه تیشه وه دهسم عشق تو داسه تیشه وه دهسم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه