تصویر آهنگ نمی خوام از هایده

متن آهنگ نمی خوام از هایده

Nemikham

👁 ١٩٦نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

حالا كه دست گلدون

به ساق گل رسيده

حالا كه عطر آشتي

تو خونمون پيچيده

حالا كه خوب مي دوني

دلم هواتو كرده

حالا كه بغض و كينه

پاشو كنار كشيده

نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

آلاله غنچه كرده

كاش بودي و مي‌ديدي

كبوتر بچه كرده

كاش بودي و مي ديدي

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

گلا چشم انتظارن

تا از در برسي تو

گلا غرق بهارن

كاش بودي و مي ديدي

مي گن وقتي قاصدك

رو دوش گل سواره

خوشبختي مياره

كاش بودي و مي ديدي

قُمري توي ايوون

داره لونه مي ذاره

مي گن

كاش بودي و مي ديدي

حالا كه دست گلدون

به ساق گل رسيده

حالا كه عطر آشتي

تو خونمون پيچيده

حالا كه خوب مي دوني

دلم هواتو كرده

حالا كه بغض و كينه

پاشو كنار كشيده

نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

متن آهنگ نمی خوام از هایده

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادنديگه سخته برام

ديگه سخته برام

حالا كه دست گلدون

به ساق گل رسيده

حالا كه عطر آشتي

تو خونمون پيچيده

حالا كه خوب مي دوني

دلم هواتو كرده

حالا كه بغض و كينه

پاشو كنار كشيده

نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background