تصویر آهنگ Mesle Gozashteha Nist از هایده

متن آهنگ Mesle Gozashteha Nist از هایده

امتیاز ١٠.٠ از ١ نظراون که یه روزی وحشت جدایی

قلبشو تو سینه ز غم ميلرزوند

بدی هامو میدید و دم نميزد

بازم برام قصه ی خوبی ميخوند

اون که اگه ازش جدا میشدم

ديوونگي هاش منو بر ميگردوند

اون که یه روزی وحشت جدایی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

قلبشو تو سینه ز غم ميلرزوند

بدی هامو میدید و دم نمی زد

بازم برام قصه ی خوبی ميخوند

اون که اگه ازش جدا میشدم

ديوونگي هاش منو بر ميگردوند

اون که یه روزی واسه من خدا بود

متن آهنگ Mesle Gozashteha Nist از هایده

با قصه ی غصه هام آشنا بود

اون که یه روز سنگ صبور من بودحوض بلور چشمه ی نور من بود

حالا دیگه مثل گذشته ها نیس

نگاش غريبس دیگه آشنا نيس

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background