تصویر آهنگ خراباتی از هایده

متن آهنگ خراباتی از هایده

Kharabati

👁 ٥٠١
امتیاز ٤.٠ از ٢ نظرخرابیم و خراباتی همه شب زنده دار امشب

همه عاشق همه مجنون

به مستی بی قرار امشب

بیا ای سوته دل ساقی

به مستی بی ملالم کن

خدایا امشب این می را حلالم کن حلالم کن

به یادش باده می نوشم

که با دردش هم آغوشم

به یک جرعه به صد جرعه نشد دردش فراموشم

بگو ای مهربون ساقی به اون نامهربون یارم

به حق حرمت مستی بیاد امشب به دیدارم

بیا ای سوته دل ساقی

به مستی بی ملالم کن

خدایا امشب این می را حلالم کن حلالم کن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

خدایا امشب این می را حلالم کن حلالم کن

غریبی موند تنهایی از این غربت دلم تنگه

بیا ساقی پناهم ده که سقف آسمون سنگه

مبادا ای رفیق امشب نگیری ساقر از ساقی

نمی دونی چه کوتاه شب مستی و مشتاقی

خدایا درد عشق امشب تو قلبم آشیون کرده

به می محتاج محتاجم که می درمون هر درده

بیا ای سوته دل ساقی

به مستی بی ملالم کن

خدایا امشب این می را حلالم کن حلالم کن

خدایا امشب این می را حلالم کن حلالم کن

به یادش باده می نوشم که با دردش هم آغوشم

به یک جرعه به صد جرعه نشد دردش فراموشم

متن آهنگ خراباتی از هایده

بگو ای مهربون ساقی به اون نامهربون یارم

به حق حرمت مستی بیاد امشب به دیدارم

بیا ای سوته دل ساقی

به مستی بی ملالم کنخدایا امشب این می را حلالم کن حلالم کن

بیا ای سوته دل ساقی

به مستی بی ملالم کن

خدایا امشب این می را حلالم کن حلالم کن

بیا ای سوته دل ساقی

به مستی بی ملالم کن

خدایا امشب این می را حلالم کن حلالم کن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background