متن آهنگ Doaye Sahar از هایده
سحرا وقت دعا

من به پرباری ابرم

به سبکبالی باد

با خدا حرف میزنم

با خدا که موج نورش

توی لحظه هام میاد

اون خدایی که همه عالم از اوست

رو بلندی پای ابرا میشینه

میدونم که های های

گریه هامو میشنوه

میدونم که اشکامو میبینه

صدای اذون میاد

صدای اذون میاد

میپیچه تو نفس ساده صبح

رو لبم نشسته آه و

دل من غرق گناه

سر میذارم روی سجاده صبح

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سحرا وقت دعا

من به پرباری ابرم

به سبکبالی باد

با خدا حرف میزنم

با خدا که موج نورش

توی لحظه هام میاد

اون به محراب یقینم میبره

به سراپرده دینم میبره

اون تسلای وجود

سر هر بود و نبود

به شکوه لحظه های

بهترینم میبره

اون که تاریخ بلند کبریاش

تو دلاغریضه ستایشه

سر به سجده ش میذارم تا بمیرم

واسه رفتن تن من یه خواهشه

متن آهنگ Doaye Sahar از هایده

واسه رفتن تن من یه خواهشه

سر به سجده ش میذارم تا بمیرم

واسه رفتن تن من یه خواهشه

صدای اذون میاد

صدای اذون میادمیپیچه تو نفس ساده صبح

رو لبم نشسته آه و

دل من غرق گناه

سر میذارم روی سجاده صبح

سحرا وقت دعا

من به پرباری ابرم

به سبکبالی باد

با خدا حرف میزنم

با خدا که موج نورش

توی لحظه هام میاد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background