تصویر آهنگ Dasthayeh To از هایده

متن آهنگ Dasthayeh To از هایده

👁 ٢٢٢٥
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظروقتی که قهری با من ندیدنت آسون نیست

قصه ی غم که میشی شنیدنت آسون نیست

به گمونم دل تو جای دیگس دلِ تو پیش یه رسوای دیگست

دست نذاشتی دیگه تو دستای من

دستاتم عاشق دستای دیگست

به گمونم دل تو جای دیگست

دلِ تو پیش یه رسوای دیگست

دست نذاشتی دیگه تو دستای من

دستاتم عاشق دستای دیگست

دستاتم عاشق دستایِ دیگست

با تو بودن واسه من نعمت بود

از تو گفتن واسه من عادت بود

همه حرفات واسه من آیه یِ عشق

نفست زمزمه یِ رحمت بود

دل من مستی شو از مستی چشمای تو ساخت

تا به عشق تو رسید پرهیزشو پاک به تو باخت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

به گمونم دل تو جای دیگست

دل تو پیش یه رسوای دیگست

دست نذاشتی دیگه تو دستای من

دستاتم عاشق دستای دیگست

دستاتم عاشق دستای دیگست

میدونستی دلِ دیوونه یِ من عاشقته

عاشقت با همه جون، با همه تن عاشقته

اسم تو وقتی تو شعر و تو ترانم میومد

میدونستی غزل و شعر و سخن عاشقته

حالا من خستم و تن رفته به باد

واسه من شعر و سخن رفته به باد

منم و وحشت تردید یه عشق

به گمونم دل من رفته به باد

به گمونم دل تو جای دیگست

دل تو پیش یه رسوای دیگست

دست نذاشتی دیگه تو دستای من

متن آهنگ Dasthayeh To از هایده

دستاتم عاشق دستای دیگست

دستاتم عاشق دستای دیگست

میدونستی دل دیوونه یِ من عاشقته

عاشقت با همه جون، با همه تن عاشقته

اسم تو وقتی تو شعر و تو ترانم میومدمیدونستی غزل و شعر و سخن عاشقته

حالا من خستم و تن رفته به باد

واسه من شعر و سخن رفته به باد

منم و وحشت تردید یه عشق

به گمونم دل من رفته به باد

به گمونم دل تو جای دیگس

دل تو پیش یه رسوای دیگس

دست نزاشتی دیگه تو دستای من

دستاتم عاشق دستای دیگس ، دستاتم عاشق دستای دیگس

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background