تصویر آهنگ در بهاره زندگی از هایده

متن آهنگ در بهاره زندگی از هایده

Dar Bahare Zendegi

👁 ١٧٥
امتیاز ٣.٦ از ٥ نظر----Dar Bahare Zendegi---- translate

----Hayedeh---- translate

در بهار زندگی احساس پیری میکنم

با همه آزادگی فکر اسیری میکنم

بس که بد دیدم ز یاران به ظاهر خوب خود

بعد از این بر کودک دل سختگیری میکنم

در به رویم بسته ام از این و از آن خسته ام

من به جمع آشیان پاشیدگان پیوسته ام

ای خدای آسمان بهتر تو می دانی که من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بارها در راه او تا پای جان بنشسته ام

در بهار زندگی احساس پیری میکنم

با همه آزادگی فکر اسیری میکنم

شمع بودن ذره ذره آب گشتن تا به کی?

راه پر خاشاک را آرام رفتن تا به کی?

آه...

در به رویم بسته ام،از این و از آن خسته ام

من به جمع آشیان پاشیدگان پیوسته ام

ای خدای آسمان بهتر تو می دانی که من

متن آهنگ در بهاره زندگی از هایده

بارها در راه او تا پای جان بنشسته ام

در بهار زندگی احساس پیری میکنم

با همه آزادگی فکر اسیری میکنمبس که بد دیدم ز یاران به ظاهر خوب خود

بعد از این بر کودک دل سختگیری میکنم

بعد از این بر کودک دل سختگیری میکنم

بعد از این بر کودک دل سختگیری میکنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background