تصویر آهنگ Ageh Beri Nefrin Mikonam از هایده

متن آهنگ Ageh Beri Nefrin Mikonam از هایده

👁 ١٧٨دل من اين روزا پاپيچ منه التماسم ميكنه

التماسم ميكنه

ديوار سينمو هي چنگ ميزنه التماسم ميكنه

واي واي واي بر حال دلم

اگه بري نفرين ميكنم اگه بري نفرين ميكنم

آي چه خوب بود كه خدا قدرتشو نشون ميداد

يا به من صبر ميداد يا به تو يك دل مهربون ميداد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

واي واي واي بر حال دلم

اگه بري نفرين ميكنم اگه بري نفرين ميكنم

آه من زود ميگيره خونتو ويرون ميكنه

اشك من زود ميريزه چشماتو گريون ميكنه

واي واي واي بر حال دلم

اگه بري نفرين ميكنم اگه بري نفرين ميكنم

متن آهنگ Ageh Beri Nefrin Mikonam از هایده

دل من اين روزا پاپيچ منه التماسم ميكنه

التماسم ميكنه

ديوار سينمو هي چنگ ميزنه التماسم ميكنهواي واي واي بر حال دلم

اگه بري نفرين ميكنم اگه بري نفرين ميكنم

اگه بري نفرين ميكنم اگه بري نفرين ميكنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background