تصویر آهنگ Parastooha از Hassan Shojaee

دانلود + متن آهنگ Parastooha از Hassan Shojaee

👁 ٥٥یکی میگفت تو هم

آوازه خون شهر ما بودی

چرا حالا نمیخوانی؟!

چرا حالا نمیگویی؟!

چرا حالا نمیخوانی؟!

عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد...

دانلود آهنگ Parastooha از Hassan Shojaee

پرستوها همه رفتن

کبوترها همه رفتن

همه همشهریان

بار سفر بستن...

پرستوها همه رفتن

کبوترها همه رفتن

همه همشهریان

بار سفر بستن...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

درون کوچه های شهر ما

پاییز طولانی است

نمیدانم بهاری هست؟!

نمیدانم صدایی هست؟!

عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد...

از دشمنان چگونه

شکایت توان نمود؟!

جایی که پاره تن من

دشمن من است...

خدا...

جان...

وای...

امان...

پرستوها همه رفتن

متن آهنگ Parastooha از Hassan Shojaee

کبوترها همه رفتن

همه همشهریان

بار سفر بستن...

پرستوها همه رفتن

کبوترها همه رفتنهمه همشهریان

بار سفر بستن...

درون کوچه های شهر ما

پاییز طولانی است

نمیدانم بهاری هست؟!

نمیدانم صدایی هست؟!

عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد...

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background