تصویر آهنگ Man Tora Mikham از Hassan Shamaizadeh

دانلود + متن آهنگ Man Tora Mikham از Hassan Shamaizadeh

آلبوم: Khodahafez

من تو را میخوام

👁 ٦٢آهای آهای من تو رو میخوام

بخوای نخوای من تو رو میخوام

بالا بری من تو رو میخوام

پایین بیای من تو رو میخوام

آهای آهای من تو رو میخوام

بخوای نخوای من تو رو میخوام

هوا بری من تو رو میخوام

زمین بیای من تو رو میخوام

ای داد بیداد صد دادو بیداد

انگار عشق من قصه بودو باد

دانلود آهنگ Man Tora Mikham از Hassan Shamaizadeh

ای داد بیداد صد دادو بیداد

انگار عشق من قصه بودو باد

روز به روز بیشتر هی میرم ز یاد میزنم فریاد هرچه بادا باد

میزنم فریاد هرچه بادا باد

هرچه بادا باد

آهای آهای من تو رو میخوام

بخوای نخوای من تو رو میخوام

بالا بری من تو رو میخوام

پایین بیای من تو رو میخوام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

حالا حالا من تو رو میخوام

بخوای نخوای من تو رو میخوام

هوا بری من تو رو میخوام

زمین بیای من تو رو میخوام

نه که بگی که بتو نمیام

میامو میام چرا نمیام

ببینو بگو چطو نمیام

میامو میام چرا نمیام

نه که بگی که دل اینو میخواد میخوامو میخوام چرا نمیخوام

مگه تو رو من خیلی نمیخوام میخوامو میخوام چرا نمیخوام

میخوامو میخوام چرا نمیخوام

میخوامو میخوام چرا نمیخوام

آهای آهای من تو رو میخوام

بخوای نخوای من تو رو میخوام

بالا بری من تو رو میخوام

پایین بیای من تو رو میخوام

آهای آهای من تو رو میخوام

بخوای نخوای من تو رو میخوام

هوا بری من تو رو میخوام

متن آهنگ Man Tora Mikham از Hassan Shamaizadeh

زمین بیای من تو رو میخوام

ای داد و بیداد صد دادو بیداد

انگار عشق من قصه بودو باد

ای داد بیداد صد دادو بیداد

انگار عشق من قصه بودو باد

روز به روز بیشتر هی میرم ز یادمیزنم فریاد هرچه بادا باد

میزنم فریاد هرچه بادا باد

هرچه بادا باد

آهای آهای من تو رو میخوام

بخوای نخوای من تو رو میخوام

بالا بری من تو رو میخوام

پایین بیای من تو رو میخوام

آهای آهای من تو رو میخوام

حالا حالا من تو رو میخوام

هوا بری من تو رو میخوام

زمین بیای من تو رو میخوام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background