متن آهنگ Damad از Hassan Shamaeezadeh
واسه دختر شما

واسه دختر شما

خواستگار ای اومدن

همشون با هدیه ها

همشون با هدیه ها

دسته بدسته اومدن

اون یکی شاه پسر از سز بازار اومده

این یکی افسره و با ۱۰۰ تا سرباز اومده

شما بگین شما بگین

توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا

توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا

یکیشون تاجره و یکی دیگشون حجره داره

اینیکی در خونه بازه همیشه سفره داره

یکیشون قد بلند ابرو کشیده شازدس

اینیکی وزیره و اقبال تابنده داره

یکیشون خیلی خوبه

یکیشون خیلی خوبه

همگی بگین ماشالا

ماشالا

خدا قسمت بکنه

خدا قسمت بکنه

برای شما ایشالا

ایشالا

یکیشون خیلی خوبه

یکیشون خیلی خوبه

همگی بگین ماشالا

ماشالا

خدا قسمت بکنه

خدا قسمت بکنه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برای شما ایشالا

ایشالا

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

واسه عروس دلنازک ما دو سه ملیونی اندوخته باشه

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

واسه عروس دلنازک ما دو سه ملیونی اندوخته باشه

یکیشون خیلی خوبه

یکیشون خیلی خوبه

همگی بگین ماشالا

ماشالا

خدا قسمت بکنه

خدا قسمت بکنه

برای شما ایشالا

ایشالا

واسه دختر شما

واسه دختر شما

خواستگار ای اومدن

همشون با هدیه ها

همشون با هدیه ها

دسته بدسته اومدن

اینیکی مالکه و هزار هزار اجاره دار

اونیکی رئیسه با یه فامیل ابرودار

شما بگین شما بگین

توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا

متن آهنگ Damad از Hassan Shamaeezadeh

توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا

یکیشون دکترو و یکی دیگشون مهندسه

این یکی استاد جبر و حسابو هندسه

یکیشون تو کار الماس یکیشون تو کار فرش

یکیشون از راهدور فردا قراره برسه

یکیشون خیلی خوبه

یکیشون خیلی خوبه

همگی بگین ماشالاماشالا

خدا قسمت بکنه

خدا قسمت بکنه

برای شما ایشالا

ایشالا

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

واسه عروس دلنازک ما دو سه ملیونی اندوخته باشه

یکیشون خیلی خوبه

یکیشون خیلی خوبه

همگی بگین ماشالا

ماشالا

خدا قسمت بکنه

خدا قسمت بکنه

برای شما ایشالا

ایشالا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background