متن آهنگ Bandari از Hassan Shamaeezadeh

بندری

👁 ٨١امشب شب رقص و ساز و آوازه

مرغ دل من در اوج پروازه

با بندریای ساحل کارون

با هم نفسی که اهل اهوازه

امشب دل من هوس رطب کرده

عاشق شده از عشق تو تب کرده

امشب دل من هوس رطب کرده

عاشق شده از عشق تو تب کرده

امشب شب رقص و ساز و آوازه

مرغ دل من در اوج پروازه

با بندریای ساحل کارون

با هم نفسی که اهل اهوازه

می خونم با بلمرون می رقصم با نی انبون شب و ماه نقره افشون

سر می کشه از تو آسمون بوسه می خواد از رخ کارون

می خونم با بلمرون می رقصم با نی انبون شب و ماه نقره افشون

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

سر می کشه از تو آسمون بوسه می خواد از رخ کارون

امشب شب رقص و ساز و آوازه

مرغ دل من در اوج پروازه

با بندریای ساحل کارون

با هم نفسی که اهل اهوازه

امشب دل من هوس رطب کرده

عاشق شده از عشق تو تب کرده

امشب دل من هوس رطب کرده

عاشق شده از عشق تو تب کرده

بشنو ز دلم صدای کارون

بشنو ز دلم صدای کارون

آهنگ فرح فضای کارون

آهنگ فرح فضای کارون

احساس مرا شنیده ای تو

متن آهنگ Bandari از Hassan Shamaeezadeh

از لای ترانه های کارون

از لای ترانه های کارون

می خونم با بلمرون می رقصم با نی انبون شب و ماه نقره افشون

سر می کشه از تو آسمون بوسه می خواد از رخ کارون

می خونم با بلمرون می رقصم با نی انبون شب و ماه نقره افشونسر می کشه از تو آسمون بوسه می خواد از رخ کارون

امشب شب رقص و ساز و آوازه

مرغ دل من در اوج پروازه

با بندریای ساحل کارون

با هم نفسی که اهل اهوازه

امشب دل من هوس رطب کرده

عاشق شده از عشق تو تب کرده

امشب دل من هوس رطب کرده

عاشق شده از عشق تو تب کرده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background