تصویر آهنگ انفرادی از حمید هیراد

دانلود + متن آهنگ انفرادی از حمید هیراد

آلبوم: Enferadi

Enferadi

👁 ١٣١گر با دگران سحر کنی وای بر من

از کوی دگر گذر کنی وای بر من

که آشوبی شوم هر دم

که دل می بری از هرکس

چه جنجالی به پا کردی

تو در این قلب دلواپس

دانلود آهنگ انفرادی از حمید هیراد

چه جنجالی به پا کردی

تو در این قلب دلواپس

انفرادی شده سلول به سلول تنم

خود من در خود من

در خود من زندانیست

انفرادی شده سلول به سلول تنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

خود من در خود من

درخود من زندانیست

انفرادی همه شب من به خیابون میزنم

خسته از حال و هوایی که به این ویرانیست

از تو بگذشتمو بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو اما

عقب سر نگران

ما گذشتیمو گذشت

آنچه تو با ما کردی

تو بمان با دگران

وای به حال دگران

متن آهنگ انفرادی از حمید هیراد

انفرادی شده سلول به سلول تنم

خود من در خود من

در خود من زندانیستانفرادی شده سلول به سلول تنم

خود من در خود من

در خود من زندانیست

انفرادی همه شب من به خیابون می زنم

خسته از حال و هوایی که به این ویرانیست

ای ای ای

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background