متن آهنگ Yaram Kojast از Hamed Pahlan

آلبوم: Selection, Vol. 5

👁 ٦٦آی خانوم خانوم خانوم ، یار من کو

خانوم ، پیشم کو به کو ، دلنگرونم خانوم

خانوم خانوم خانوم ، بنشین رو بروم ، بگو یارم کجاست ، عزیز جونم خانوم

بگو یارم کجاست

چقدر بی وفاست

به سر یار من حاجی به جنس طلاست

میروم را به را

شده ام زابه راه

دل من تنگ اوست عجب شده ماجرا

ای خانوم خانوم خانوم ، یار من کو خانوم ، پیشم کو به کو دلنگرونم خانوم

خانوم خانوم خانوم ، بنشین رو بروم ، بگو یارم کجاست ، عزیز جونم خانوم

بگو یارم کجاست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

چقدر بی وفاست

به سر یار من حاجی به جنس طلاست

میروم را به را

شده ام زابه راه

دل من تنگ اوست عجب شده ماجرا

ای خانوم خانوم خانوم ، یار من کو خانوم ، پیشم کو به کو دلنگرونم خانوم

خانوم خانوم خانوم ، بنشین رو بروم ، بگو یارم کجاست ، عزیز جونم خانوم

بگو یارم کجاست

چقدر بی وفاست

به سر یار من حاجی به جنس طلاست

میروم را به را

متن آهنگ Yaram Kojast از Hamed Pahlan

شده ام زابه راه

دل من تنگ اوست عجب شده ماجرا

ای خانوم خانوم خانوم ، یار من کو خانوم ، پیشم کو به کو دلنگرونم خانوم

خانوم خانوم خانوم ، بنشین رو بروم ، بگو یارم کجاست ، عزیز جونم خانومبگو یارم کجاست

چقدر بی وفاست

به سر یار من حاجی به جنس طلاست

میروم را به را

شده ام زابه راه

دل من تنگ اوست عجب شده ماجرا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background