متن آهنگ Sabze Banoo از Hamed Pahlan

سبزه بانو

👁 ٦٧سبزه بانو ناز چشماتو

سبزه بانو اون قد و بالات

سبز بانو مث گل نازی

سبزه بانو ناز چشماتو

سبزه بانو

سبزه بانو

قربون عطر تنت

سردیه از پیرهنت

یه جوابی بده ده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

میشه دست به دامنت

سبزه بانو ناز چشماتو

سبزه بانو اون قد و بالات

سبز بانو مث گل نازی

سبزه بانو ناز چشاتو

سبزه بانو سبزه بانو

سبزه بانو سبزه بانو

قربون عطر تنت

متن آهنگ Sabze Banoo از Hamed Pahlan

سردیه از پیرهنت

یه جوابی بده ده

میشه دست به دامنتقربون عطر تنت

سردیه از پیرهنت

یه جوابی بده ده

میشه دست به دامنت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background