تصویر آهنگ Layla از Hamed Pahlan

متن آهنگ Layla از Hamed Pahlan

آلبوم: Layla

👁 ٧٣لیلا در واکن مویوم پشت در واکن مویوم

این چه در واکردنه این زاقبال منه

حامد پهلان

عاشقا مو امودم از دشت و صحرا

لیلا در واکن مویوم

عاشقت اومده با یک جهان راز

لیلا در واکن مویوم

نازنین دختری با ما چرا ناز

لیلا در واکن مویوم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

تا که من گفته ای از بی وفایی

لیلا در واکن مویوم

لیلا در واکن مویوم پشت در واکن مویوم

این چه در واکردنه این زاقبال منه

عاشقا مو امودم از دشت و صحرا

لیلا در واکن مویوم

عاشقت اومده با یک جهان راز

لیلا در واکن مویوم

نازنین دختری با ما چرا ناز

متن آهنگ Layla از Hamed Pahlan

لیلا در واکن مویوم

تا که من گفته ای از بی وفایی

لیلا در واکن مویوملیلا در واکن مویوم پشت در واکن مویوم

این چه در واکردنه این زاقبال منه

لیلا در واکن مویوم پشت در واکن مویوم

این چه در واکردنه این زاقبال منه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background