متن آهنگ Dele Maro از Hamed Pahlan

- Hamed Pahlan Selection, Vol. 2

- 290 👁من که زندگیمو به تو باختم حرف دلو بهت میگفتم رفتی پشت سرم ولوله کردی گفتی عاشقمو باز گله کردی رفتی پشت سرم ولوله کردی گفتی عاشقمو باز گله کردی دل مارو حیروون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی خونمو ویروون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی عاشقو مجنون کردی

بابا خوب کردی بابا خوب کردی باز منو داغون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی من که زندگیمو به تو باختم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
حرف دلو بهت میگفتم چشو دور دیدیو باز گله کردی حرفاتو زود حاشا کردی چشو دور دیدیو باز گله کردی حرفاتو زودی حاشا کردی دل مارو حیروون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی خونمو ویروون کردی

بابا خوب کردی بابا خوب کردی عاشقو مجنون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی باز منو داغون کردی بابا خوب کردی بابا خوب کردی download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه