متن آهنگ Mimiram از Hamed Nikpay

آلبوم: Mimiram

میمیرم

👁 ٤٦نه فقط از تو اگر دل بکنم میمیرم

سایهات نیز بیفتد به تنم میمیرم

بین جان من و پیراهن من فرقی نیست

هر یکی را که برایت بکنم میمیرم

برق چشمان تو از دور مرا میگیرد

من اگر دست به زلفت بزنم میمیرم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

روح برخاسته از من ته این کوچه بایست

بیش از این دور شوی از بدنم میمیرم

بازی ماهی و گربه است نظربازی ما

مثل یک تنگ شبی میشکنم میمیرم

بین جان من و پیراهن من فرقی نیست

هر یکی را که برایت بکنم میمیرم

متن آهنگ Mimiram از Hamed Nikpay

برق چشمان تو از دور مرا میگیرد

من اگر دست به زلفت بزنم میمیرمروح برخاسته از من، ته این کوچه بایست

بیش از این دور شوی از بدنم میمیرم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background