تصویر آهنگ Hale Parishan از Hamed Nikpay

متن آهنگ Hale Parishan از Hamed Nikpay

آلبوم: Hale Parishan

حاله پریشان

👁 ٤٥عاشقتر از آنم که از کوی تو بگریزم

عاشقتر از آنم که از کوی تو بگریزم یا با زیبایی غیر از تو در آمیزم

از چشمه ی چشم تو من مستمو حیرانم دنبال چه میگردی در حاله پریشانم

ای یارمو ای یارم ای دلبر عیارم, ای یارمو ای یارم ای دلبر عیارم

شوری که به سر دارم آتش زده بر جانم چون گنج نهانی تو در خانه ی ویرانم

تکست آهنگ حال پریشان حامد نیک پی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

هر جا که روم جانا تو در نظرم آیی

هر جا که روم جانا تو در نظرم آیی, بنگر به کجا رفتم در عال

م شیدایی, در عالم شیدایی

سلطان جهانم گر بر من نظر اندازی

سلطان جهانم گر بر من نظر اندازی, بر کشته ی عشقه خود از بهر چه میتازی

ای دلبر عیارم, ای دلبر عیارم

سوگند که در عشقه تو هر لحظه وفادارم, با قهر و جفا ای یار دیگر مد

ه آزارم, هر لحظه وفادارم

متن آهنگ Hale Parishan از Hamed Nikpay

عاشقتر از آنم که از کوی تو بگریزم

عاشقتر از آنم که از کوی تو بگریزم یا با زیبایی غیر از تو در آمیزماز چشمه ی چشم تو من مستمو حیرانم دنبال چه میگردی در حاله پریشانم

ای یارمو ای یارم ای دلبر عیارم, ای یارمو ای یارم ای دلبر عیارم

شوری که به سر دارم آتش زده بر جانم چون گنج نهانی تو در خانه ی ویرانم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background