تصویر آهنگ Hame Joore از Hamed Kheyri

متن آهنگ Hame Joore از Hamed Kheyri

آلبوم: Overdose 2

همه جوره

👁 ٤٥امشب باس دور از زمین شیم

تاریک باشه نور کمترین چیز

بی قراریم تا برنامه کنیم چیل

با تیریپای *** گنگ شدیم شیک

میکنن بچه ها تقس شیمیایی هر شب

دوده سم تو ریه بلیطِ هر نقشس

انقد بالاییم کلان نی بزنه دستبند

بده ایست کندس درجش حتما

دنیا رل میشه و من رانندش

فرمول قوی مثه خوده سازندش

عشق شبا توو خیابونا راه رفتن

حرف دشمام سوژه ،فاز خندس

یه ورمه ثانیه ها چپ شب *** با بکس

پاتوقای مخفیمون نیس حرف دربارش میریزیم مزنیم دایی حل میشه تش با کش

دو تا بده داره میشه کم کم خم واسم

بزاریم هنر وسط منم خطّاطه خطّای تیبل بشم

تا گره خوره به فیسه فیکش چِشَم

فاز تنگ بازی اینور نیس راهش جداس

هرکی سفت کرد برنگشت افتاد کلاش

اصن خدا بخشیده دیگه بندش چی میگه

صاحب کار با اونه پَ خنثیست گناه

نمیدم هیچ جوره سوخت بالا نصیحتت سود داره واسه خودت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

من داشی اوستام خداس

چب بگیر قضاوتو حرفای بقیه

با موده خودت عشق کنی زندگی چنیمه چون

نقابه فرشته زیرش دیو کمینه

پَ ترجیحمون همینه ه *** باشیم همیشه

چب بگیر قضاوتو حرفای بقیه

با موده خودت عشق کنی زندگی چنیمه چون

نقابه فرشته زیرش دیو کمینه

پَ ترجیحمون همینه ه *** باشیم همیشه

دیر نیس ولی میدم باز فشار پدال داش بهبوده زخمامه سه کام سه کام

از پشت بچه ها میگن بگاز بگاز

همه سیسو ادا شدن پس بناز به ما

ایست میده آژیرو به تخمم میگرم و

فست میشه روله بعدو پر تر میشینم

تاب میخوره تو دست محکم فیتیلش

تا کام بگیرم میپیچه کلا قضیش

مافیا مخفیه زیره پوسته شهریم

شبا بیداریم تا که دیده روز شه کم

خوده پلیسم داریم ایستگاش میکنیم

گرفتنم تخممه سینه سوخته شم

نِروِشو ندارمو نزار هی بی اساسو

متن آهنگ Hame Joore از Hamed Kheyri

حرفایه دشمنا کینه توز بشم

دردسر طلبو پیگره حقیقتم تا پاره پاره شم از نوع چیره دوخته شم

عهده سفتی دارم با خدا کله خرم

هیچ دردی نزاره تر شه پلکم

تو اوجه درد خنده رو از دست نمیدمو

منه مخ کفه کویر کشفه برکهسآدم نمیشم من نصیحت نکنی چون دسته ما نیست که تو نسله گندیم

خودتم باخت دادی بد جوری حاجی

همه مهره ی سوخته ی جنگه نرمیم

رفتن تو چاه بهتر از چهارچوبه

لذته راه ، تاریکیو فانوسش

پس چب بگیر قضاوتو حرفای بقیه

با موده خودت عشق کنی زندگی چنیمه چون

نقابه فرشته زیرش دیو کمینه

پَ ترجیحمون همینه ه *** باشیم همیشه

چب بگیر قضاوتو حرفای بقیه

با موده خودت عشق کنی زندگی چنیمه چون

نقابه فرشته زیرش دیو کمینه

پَ ترجیحمون همینه ه *** باشیم همیشه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background