تصویر آهنگ مردم شهر از حامد همایون

دانلود + متن آهنگ مردم شهر از حامد همایون

آلبوم: Be Cheshmat Ghasam

Mardome Shahr

👁 ٦٢امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور

به خدا حسرت دیروز عذاب است

مردم شهر به هوشید؟

مردم شهر به هوشید؟

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست

روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست

دانلود آهنگ مردم شهر از حامد همایون

نه یک بار و نه ده بار، که صد بار

به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست

خدا هست و خدا هست و خدا هست

خدا هست و خدا هست و خدا هست

امشب همه ی میکده را سیر بنوشید

با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشیدو در شادی این کودک و آن پیرِ زمینگیر و فلان بسته به زنجیرو زن و مرد بکوشید

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور

به خدا حسرت دیروز عذاب است

مردم شهر به هوشید؟

مردم شهر به هوشید؟

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

متن آهنگ مردم شهر از حامد همایون

برقصید و بخندید

برقصید و بخندید

برقصید و بخندیدبرقصید و بخندید

برقصید و بخندید

برقصید و بخندید

برقصید و بخندید

برقصید و بخندید

بخندید...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background