متن آهنگ You should be sad از Halsey

- Manic

- 2 👁

ژانر: Indie - Alternative

موضوع: دل شکستگی - خیانت
I wanna start this out and say translate I gotta get it off my chest (My chest) translate Got no anger, got no malice Just a little bit of regret (Regret) Know nobody else will tell you translate So there's some things I gotta say translate Gonna jot it down and then get it out translate And then I'll be on my way translate No, you're not half the man you think that you are translate And you can't fill the hole inside of you with money, drugs, and cars translate I'm so glad I never ever had a baby with you translate 'Cause you can't love nothing unless there's something in it for you translate Oh, I feel so sorry, I feel so sad translate I tried to help you, it just made you mad translate And I had no warning about who you are translate I'm just glad I made it out without breaking down translate And then ran so fucking far translate That you would never ever touch me again translate Won't see your alligator tears translate 'Cause, no, I've had enough of them translate

Let me start this off by saying (By saying) translate I really meant well from the start translate Take a broken man right in my hands translate And then put back all his parts translate But you're not half the man you think that you are translate And you can't fill the hole inside of you with money, girls, and cars translate I'm so glad I never ever had a baby with you translate 'Cause you can't love nothing unless there's something in it for you translate Oh, I feel so sorry (I feel so sorry) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I feel so sad (I feel so sad) translate I tried to help you (I tried to help you) translate It just made you mad translate And I had no warning (I had no warning) translate About who you are (About who you are) translate Just glad I made it out without breaking down translate Oh, I feel so sorry (I feel so sorry) translate I feel so sad (I feel so sad) translate I tried to help you (I tried to help you) translate It just made you mad translate And I had no warning (I had no warning) translate About who you are (About who you are) translate 'Bout who you are translate Hey translate Hey translate

Hey translate Hey translate 'Cause you're not half the man you think that you are translate And you can't fill the hole inside of you with money, drugs, and cars translate I'm so glad I never ever had a baby with you translate 'Cause you can't love nothing unless there's something in it for you translate I feel so sad translate You should be sad translate You should be translate You should be sad translate You should be translate You should be translate You should be translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه