متن آهنگ Walls Could Talk از Halsey

دیوار می تونست حرف بزنه - Hopeless fountain kingdom

- 25 👁

ژانر: هیپ هاپ - پاپ

موضوع: دل شکستگی - عشق
Been about three days and I'm comin' back translate I'm about four minutes from a heart attack translate And I think you make me a maniac translate But you don't know, oh translate Two years and we in between translate But we both been here since we seventeen translate Here we go, fist fight in a limousine translate But they don't know translate And we both hope there's something translate But we bo-both keep fronting translate And it's a closed discussion translate And I'm thinking "Damn, if these Walls Could Talk" translate (Oh-oh-oh) translate Well, they'd be like translate (Oh-oh-oh) translate

"Shit is crazy right?" translate (Oh-oh-oh) translate I ain't your baby no more translate Been about two weeks since you went away translate I'm about halfway through a Cabernet translate And I go, I'm wastin' a Saturday translate Sittin' at home translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Told my new roommate not to let you in translate But you're so damn good with a bobby pin translate Now you gon' play me like a violin translate Hittin' these notes translate And we both hope there's something translate But we bo-both keep fronting translate And it's a closed discussion translate And I'm thinking "Damn, if these Walls Could Talk" translate (Oh-oh-oh) translate Well, they'd be like translate (Oh-oh-oh) translate

"Shit is crazy right?" translate (Oh-oh-oh) translate I ain't your baby no more translate (Oh-oh-oh) translate Hey! translate (Oh-oh-oh) translate No more translate (Oh-oh-oh) translate I ain't your baby no more translate (Oh-oh-oh) translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه