متن آهنگ Sorry از Halsey

متاسفم - Hopeless fountain kingdom

- 19 👁

ژانر: پاپ - کلاسیک

موضوع: دل شکستگی - تنهایی
I've missed your calls for months it seems translate Don't realize how mean I can be translate 'Cause I can sometimes treat the people translate That I love like jewelry translate 'Cause I can change my mind each day translate I didn't mean to try you on translate But I still know your birthday translate And your mother's favorite song translate So I'm Sorry to my unknown lover translate Sorry that I can't believe translate That anybody ever really translate Starts to fall in love with me translate Sorry to my unknown lover translate Sorry I could be so blind translate Didn't mean to leave you translate And all of the things that we had behind translate I run away when things are good translate And never really understood translate The way you laid your eyes on me translate

In ways that no one ever could translate And so it seems I broke your heart translate My ignorance has struck again translate I failed to see it from the start translate And tore you open 'til the end translate And I'm Sorry to my unknown lover translate Sorry that I can't believe translate That anybody ever really translate Starts to fall in love with me translate Sorry to my unknown lover translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Sorry I could be so blind translate Didn't mean to leave you translate And all of the things that we had behind translate And someone will love you translate Someone will love you translate Someone will love you translate But someone isn't me translate Someone will love you translate Someone will love you translate Someone will love you translate But someone isn't me translate Sorry to my unknown lover translate Sorry that I can't believe translate That anybody ever really translate

Starts to fall in love with me translate Sorry to my unknown lover translate Sorry I could be so blind translate Didn't mean to leave you translate And all of the things that we had behind translate And someone will love you translate Someone will love you translate Someone will love you translate But someone isn't me translate And someone will love you translate Someone will love you translate Someone will love you translate But someone isn't me translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه