متن آهنگ I Walk the Line از Halsey

- Badlands

- 8 👁I keep a close watch on this heart of mine translate I keep my eyes wide open all the time translate I keep the ends out for the tie that binds translate Because you're mine, I Walk the Line translate I find it very, very easy to be true translate I find myself alone when each day is through translate Yes, I'll admit that I'm a fool for you translate

Because you're mine, I Walk the Line translate Because you're mine, I Walk the Line translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
You've got a way to keep me on your side translate You give me cause for love that I can't hide translate For you I know I'd even try to turn the tide translate Because you're mine, I Walk the Line translate

Because you're mine, I Walk the Line translate Because you're mine, I Walk the Line translate Because you're mine, I Walk the Line translate Because you're mine, I Walk the Line translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه