متن آهنگ I HATE EVERYBODY از Halsey

- Manic

- 21 👁I'm my own biggest enemy translate Yeah, all my empathy's a disaster translate Feelin' somethin' like a scaly thing translate Wrapped too tightly 'round my own master My friends are gettin' bored of me Sayin' I fell in love with a stranger translate I don't know what they all think of me translate But in reality, I don't even translate Remember anything but thinkin' you're the one translate And I can force a future like it's nothing translate So I'll just hate everybody translate Well, then why can't I go home without somebody? translate And really, I could fall in love with anybody who don't want me translate So I just keep sayin' I HATE EVERYBODY translate

But maybe I, maybe I don't translate I know I've got a tendency translate To exaggerate what I'm seein' translate And I know that it's unfair of me translate To make a memory out of a feelin' translate It's 'cause I notice every single thing translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
That's ever happening in the moment translate And I don't know why it's consumin' me translate Because honestly, all I know is translate Infatuation's observation with a cause translate But none of it is love, so while I'm waitin' for it translate I'll hate everybody translate Well, then why can't I go home without somebody? translate And really, I could fall in love with anybody who don't want me translate So I just keep sayin' I HATE EVERYBODY translate But maybe I, maybe I don't translate If I could make you love me translate

Maybe you could make me love me translate And if I can't make you love me translate Then I'll just hate everybody translate Everybody translate Well, then why can't I go home without somebody? translate And really, I could fall in love with anybody who don't want me translate So I just keep sayin' I HATE EVERYBODY translate But maybe I, maybe I don't translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه