متن آهنگ Graveyard از Halsey

قبرستان - Graveyard

- 8 👁

ژانر: پاپ - هیپ هاپ

موضوع: امید - دل شکستگی
It's crazy when translate The thing you love the most is the detriment translate Let that sink in translate You can think again When the hand you wanna hold is a weapon and You're nothin' but skin translate Oh, 'cause I keep diggin' myself down deeper translate I won't stop 'til I get where you are translate I keep running, I keep running, I keep running translate They say I may be making a mistake translate I woulda followed all the way, no matter how far translate I know when you go down all your darkest roads translate I woulda followed all the way to the Graveyard translate Oh, 'cause I keep diggin' myself down deeper translate I won't stop 'til I get where you are translate I keep running when both my feet hurt translate

I won't stop 'til I get where you are translate Oh, when you go down all your darkest roads translate I woulda followed all the way to the Graveyard (No, oh) translate You look at me (Look at me) translate With eyes so dark, don't know how you even see translate You push right through me (Push right through me) translate It's gettin' real translate You lock the door, you're drunk at the steering wheel translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And I can't conceal translate Oh, 'cause I've been diggin' myself down deeper translate I won't stop 'til I get where you are translate I keep running, I keep running, I keep running translate They say I may be making a mistake translate I woulda followed all the way, no matter how far translate I know when you go down all your darkest roads translate I woulda followed all the way to the Graveyard translate Oh, 'cause I keep diggin' myself down deeper translate I won't stop 'til I get where you are translate I keep running when both my feet hurt translate I won't stop 'til I get where you are translate

Oh, when you go down all your darkest roads translate I woulda followed all the way to the Graveyard translate Oh, it's funny how translate The warning signs can feel like they're butterflies translate Oh, 'cause I keep diggin' myself down deeper translate I won't stop 'til I get where you are translate I keep running when both my feet hurt translate I won't stop 'til I get where you are translate Oh, when you go down all your darkest roads translate I woulda followed all the way to the Graveyard translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه