متن آهنگ Drive از Halsey

رانندگی - Badlands

- 12 👁

ژانر: Electro

موضوع: دل شکستگی - تنهایی
My hands wrapped around a stick shift translate Swerving on the 405, I can never keep my eyes off this translate My neck, the feeling of your soft lips translate Illuminated in the light, bouncing off the exit signs I missed translate All we do is Drive translate All we do is think about the feelings that we hide translate All we do is sit in silence waiting for a sign translate Sick and full of pride translate All we do is Drive translate And California never felt like home to me translate

And California never felt like home translate And California never felt like home to me translate Until I had you on the open road and now we're singing translate Your laugh, echoes down the hallway translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Carves into my hollow chest, spreads over the emptiness translate It's bliss translate It's so simple but we can't stay translate Over analyze again, would it really kill you if we kissed? translate All we do is Drive translate All we do is think about the feelings that we hide translate All we do is sit in silence waiting for a sign translate Sick and full of pride translate

All we do is Drive translate And California never felt like home to me translate And California never felt like home translate And California never felt like home to me translate Until I had you on the open road and now we're singing translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه