متن آهنگ Devil In Me از Halsey

- Hopeless fountain kingdom (Deluxe)

- 21 👁

ژانر: راک - پاپ

موضوع: تنهایی - خود شیفتگی
You said I translate Would've hit the ceiling translate You said I translate You said I translate Should eat my feelings translate Head held high translate I won't take anyone down if I crawl tonight translate But I still let everyone down when I change in size translate And I went tumbling down trying to reach your high translate But I scream too loud if I speak my mind translate I don't wanna wake it up translate I don't wanna wake it up translate I don't wanna wake it up translate The Devil In Me translate I don't wanna wake it up translate I don't wanna wake it up translate I don't wanna wake it up translate The Devil In Me translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, come back to life translate

Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, come back to life translate You said I'm translate Too much to handle translate You said I translate Shine too bright translate I burnt the candle translate Flew too high translate I won't take anyone down if I crawl tonight translate But I still let everyone down when I change in size translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
And I went tumbling down trying to reach your high translate But I scream too loud when I speak my mind translate I don't wanna wake it up translate I don't wanna wake it up translate I don't wanna wake it up translate The Devil In Me translate I don't wanna wake it up translate I don't wanna wake it up translate I don't wanna wake it up translate The Devil In Me translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, come back to life translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, come back to life translate

Now I gotta wake it up translate Now I gotta wake it up translate Now I gotta wake it up translate The Devil In Me translate Now I gotta wake it up translate Now I gotta wake it up translate Now I gotta wake it up translate The Devil In Me translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, come back to life translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, gotta wake up translate Gotta wake up, come back to life. translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه