متن آهنگ Coming Down از Halsey

- Badlands

- 14 👁

موضوع: عشق
I found God translate I found him in a lover translate When his hair falls in his face translate And his hands, so cold they shake translate I found the Devil translate I found him in a lover translate And his lips like tangerines translate And his color coded speak translate Now we're lost somewhere in outer space translate In a hotel room where demons play translate They run around beneath our feet translate We roll around beneath these sheets translate I've got a lover translate A love like religion translate I'm such a fool for sacrifice translate It's Coming Down, down, Coming Down translate It's Coming Down, down, Coming Down translate I've got a lover translate And I'm unforgiving translate I'm such a fool to pay this price translate It's Coming Down, down, Coming Down translate It's Coming Down, down, Coming Down translate I found a martyr translate He told me that I'd never translate

With his educated eyes translate And his head between my thighs translate I found a savior translate I don't think he remembers translate 'Cause he's off to pay his crimes translate And he's got no time for mine translate Now we're lost somewhere in outer space translate In a hotel room where demons play translate They run around beneath our feet translate We roll around beneath these sheets translate I've got a lover translate A love like religion translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I'm such a fool for sacrifice translate It's Coming Down, down, Coming Down translate It's Coming Down, down, Coming Down translate I've got a lover translate And I'm unforgiving translate I'm such a fool to pay this price translate It's Coming Down, down, Coming Down translate It's Coming Down, down, Coming Down translate Every single night pray the sun will rise translate Every single time make a compromise translate Every single night pray the sun will rise but translate It's Coming Down, down, Coming Down translate He's Coming Down, down, Coming Down translate I've got a lover translate A love like religion translate I'm such a fool for sacrifice translate It's Coming Down, down, Coming Down translate It's Coming Down, down, Coming Down translate

I've got a lover translate And I'm unforgiving translate I'm such a fool to pay this price translate It's Coming Down, down, Coming Down translate It's Coming Down, down, Coming Down translate Every single night pray the sun will rise translate Every single time make a compromise translate Every single night pray the sun will rise, but translate It's Coming Down, down, Coming Down translate He's Coming Down, down, Coming Down translate It's Coming Down, down, Coming Down translate He's Coming Down, down, Coming Down translate It's Coming Down, down, Coming Down translate He's Coming Down, down, Coming Down translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه