متن آهنگ Boy With Luv از Halsey BTS

- MAP OF THE SOUL : PERSONA

- 3 👁

ژانر: پاپ - هیپ هاپ

موضوع: عشق - موسیقی
모든 게 궁금해 How’s your day Oh tell me translate 뭐가 널 행복하게 하는지 Oh text me translate Your every picture translate 내 머리맡에 두고 싶어 oh bae translate Come be my teacher translate 네 모든 걸 다 가르쳐줘 Your 1 your 2 translate Listen my my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그때 니가 내게 줬던 두 날개로 이제 여긴 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah you makin’ me a Boy With Luv Oh my my my oh my my my translate I've waited all my life translate 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my oh my my my translate Looking for something right translate 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger translate Than a moment translate than a moment love translate I have waited longer translate For a boy with translate For a Boy With Luv translate

널 알게 된 이후 ya 내 삶은 온통 너 ya 사소한 게 사소하지 않게 만들어버린 너라는 별 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들까지 다 말하지 너무 작던 내가 영웅이 된 거라고 Oh nah translate 난 말하지 운명 따윈 처음부터 내 게 아니었다고 Oh nah translate 세계의 평화 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
No way translate 거대한 질서 No way translate 그저 널 지킬 거야 난 Boy With Luv translate Listen my my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그때 니가 내게 줬던 두 날개로 이제 여긴 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah you makin’ me a Boy With Luv Oh my my my oh my my my translate You got me high so fast translate 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my oh my my my translate You got me fly so fast translate 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger translate Than a Boy With Luv translate Love is nothing stronger translate Than a Boy With Luv translate 툭 까놓고 말할게 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어

높아버린 sky 커져버린 hall 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던걸 니가 준 이카루스의 날개로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly translate Oh my my my oh my my my translate I've waited all my life translate 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my oh my my my translate Looking for something right translate 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger translate Than a moment translate than a moment love translate Love is nothing stronger translate Than a Boy With Luv translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه