متن آهنگ Alone از Halsey

تنها - Hopeless fountain kingdom

- 12 👁

ژانر: پاپ - راک

موضوع: تنهایی - عشق
If I translate If I translate Said he tried to phone me, but I never have time translate He said that I never listen, but I don't even try translate I got a new place in Cali, but I'm gone every night translate So I fill it with strangers so they keep on the lights translate She said she told you she knows me, but the face isn't right translate She asked if I recognized her and I told her I might translate See, everywhere I go translate I got a million different people tryna kick it translate But I'm still Alone in my mind, yeah translate I know you're dying to meet me translate But I can just tell you this translate Baby, as soon as you meet me translate You'll wish that you never did translate (You'll wish that you never did) translate I stayed a night out in Paris where they don't know my name translate

And I got into some trouble with that drink in my veins translate I got a problem with parties 'cause it's loud in my brain translate And I can never say sorry 'cause I won't take the blame translate I know I always go missing and you're lying awake translate But if you ask why I'm distant, oh, I'm running away translate You know that everywhere I go translate I got a million different people tryna kick it translate But I'm still Alone in my mind translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I know you're dying to meet me translate But I can just tell you this translate Baby, as soon as you meet me translate You'll wish that you never did translate (You'll wish that you never did) translate I, I know you wanna translate I, I know you wanna translate I, I know you wanna translate Slip under my armor translate I, I know you wanna translate I, I know you wanna translate I, I know you wanna translate Slip under my armor translate See, everywhere I go, I got a million different people tryna hit it translate

But I'm still Alone in my mind translate I know you're dying to meet me translate But I can just tell you this translate Baby, as soon as you meet me translate You'll wish that you never did translate (You'll wish that you never did) translate Yeah translate (I know you wanna, I, I know you wanna) translate You'll wish that you never did translate (I know you wanna slip under my armor) translate Oh (I know you wanna, I, I know you wanna) translate You'll wish that you never did translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه