متن آهنگ In Your Room از Halestorm

- The Strange Case of...

- 54 👁Let me In Your Room translate I've seen the rest of you translate But I know there's something more In Your Room translate I'm right outside your door translate Show me things you've never shown before translate A few pictures from your past translate And those walls you painted black translate And the secrets that you keep under your bed translate All you have to do is let me In Your Room translate You can be yourself translate You don't have to hide from me, I won't tell translate I know everyone you've ever trusted has let you down translate

And you don't want to come out translate And show me, show me translate A few pictures from your past translate And those walls you painted black translate And the secrets that you keep under your bed translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
All you have to do is let me In Your Room translate You know every part of me translate I let you in, I let you see translate All the dark and every color of my room translate Let me do that for you translate And tell me all about your past translate Why you painted those walls black translate Baby it's all right, you're safe in here with me translate Open up so I can see translate

A few pictures from your past translate And those walls you painted black translate And the secrets that you keep under your bed translate An unopened letter from your dad translate A poster of your favorite band translate It don't matter I'll take every part of you translate All you have to do is let me In Your Room translate Let me In Your Room translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه