متن آهنگ Stir Me Up از Hadise

- 414 👁
متن آهنگ Stir Me Up از Hadise امتیاز 4.0 از 1 نظر متن آهنگ Stir Me Up از HadiseStir Me Up, Stir Me Up translate Make it hot, make it naughty translate Stir Me Up, Stir Me Up translate Do you want me? translate I like that, boy, you’ve got me Stir Me Up (come on), Stir Me Up translate Make it hot, make it naughty translate Stir Me Up (come on), Stir Me Up translate I like that, boy, you got translate Stir Me Up (come on), Stir Me Up translate Make it hot, make it naughty translate Stir Me Up, Stir Me Up translate I like that, boy, you've got me translate I can see you standing there translate Checkin’ out the dress I wear But boy, tell me first what’s on your mind I know that you want me too translate Make you feel like you’re my boo So boy, get me in the mood tonight translate That’s right, it’s gotta be all or nothing Don’t make me wait Let me know that you want me translate I don’t wanna sleep alone tonight You can stay as long as the moon translate Is shining in my little bedroom translate I just gotta have you by my side translate I don’t wanna sleep alone

Tonight I gotta have you by my side translate Stir Me Up, Stir Me Up translate Make it hot, make it naughty translate Stir Me Up, Stir Me Up translate I like that, boy, you’ve got me Stir Me Up, Stir Me Up translate Make it hot, make it naughty translate Stir Me Up, Stir Me Up translate I like that, boy, you’ve got me I know I’ve been watching you You’ve been checkin' on me too Oh, boy, are you man enough for me? translate Do just what you gotta do translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I can taste the heat in you translate Oh, boy, let me take a bite in you translate That’s right, it’s gotta be all or nothing Don’t make me wait Let me know that you want me translate I just gotta have you by my side translate I don’t wanna sleep alone Tonight I gotta have you by my side translate Stir Me Up, Stir Me Up translate Make it hot, make it naughty (Make it naughty) translate Stir Me Up, Stir Me Up (Stir Me Up) translate I like that, boy, you’ve got me Stir Me Up, Stir Me Up translate Make it hot, make it naughty translate Stir Me Up (Stir Me Up), Stir Me Up translate I like that, boy, you’ve got me Seni istiyorum translate Yaklas yanima sakin korkma translate Sana hastayim anlasana translate I like that, boy, you’ve got me Yaklas yanima sakin korkma translate

Sana hastayim bunu anlasana translate Come on translate Stir me, stir me, Stir Me Up translate Stir me, stir me, Stir Me Up (Make it hot) translate Stir me, stir me, Stir Me Up translate Stir me, stir me, Stir Me Up translate Stir Me Up, Stir Me Up translate Make it hot, make it naughty translate Stir Me Up, Stir Me Up translate I like that, boy, you’ve got me Stir Me Up (stir me), Stir Me Up (stir me) translate Make it hot, make it naughty translate Stir Me Up, Stir Me Up translate I like that, boy, you’ve got me Yaklas bana sakin korkma translate Sana hastayim anlasana translate Yaklaþ yanima sakin korkma Sana hastayim bunu anlasana translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه