تصویر آهنگ Melek از Hadise

متن آهنگ Melek از Hadise

👁 ١٠٩Artik bakma yüzüme

Konusma bitti translate

Ve sözün yok

Asksa gitti bak iste translate

Yalanlara kurban translate

Ve özrün yok

Sana yetse translate

Kalbim mutluluk olurdu translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Askin sonundaki varisin translate

Yari yolda translate

Döndün ihanetinle

Onunlaymis senin yarisin translate

Bulamazsin translate

Dokunamazsin translate

Bendeki sana yabanci bir yürek

Melegindim translate

متن آهنگ Melek از Hadise

Kanadimi kirdin translate

Uçmuyor artik

Askinla o Melek translateUçmaz artik o

Ne yapsan da translate

Olamazsin translate

Yüzüme bakma

Bir yabanciyim tanimazsin translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background